Dofinansowania na budowę domu energooszczędnego.

Program „Dom energooszczędny” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu zwiększenie ilości nowo powstających budynków o „niemal zerowym zużyciu energii”. Jest to odpowiedź na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Głównym zadaniem jest ograniczenie emisji CO2 poprzez instalację ekologicznych urządzeń w projektach domów energooszczędnych.lage-energiewoning

Beneficjentami są osoby fizyczne planujące budowę domu jednorodzinnego lub zakup mieszkania od dewelopera, bądź spółdzielni. Dofinansowanie ma polegać na częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Każdy projekt domu energooszczędnego objęty programem dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi zrealizować obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do programu.

Wykaz banków, które zawarły umowę o współpracę z NFOŚiGW jest stale aktualizowany na stronie NFOŚiGW.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Wielkość dofinansowania zależy od rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz od innych warunków technicznych m.in. sprawności instalacji grzewczej.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Program „Dom energooszczędny” ma przekonać projektantów, inwestorów, a przede wszystkim jednostki indywidualne do domów o niskim zużyciu energii. Autorzy projektu mają również nadzieję na rozwój nowych rozwiązań technologicznych w budownictwie energooszczędnym oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Aktualności związane z programem „Dom energooszczędny” znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW.

 

Źródło: nfosigw.pl

 

Zaufali nam.